เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

  ทม.สก.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  จนท.ทีมงานเทศกิจ ปรับภูมิทัศน์ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2553
Updated 9 DEC 2021