กองคลัง:เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/finance

 
 

 

 

 

 

   ป.ป.ช. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินฯ ของหน่วยงาน (คลินิก ITA)

  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น +ออกบริการเคลื่อนที่

  คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

  ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 62


 


 
 
เทศบาลเมืองสระแก้ว 109   ถนนเทศบาล  2   ตำบลสระแก้ว   อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว   27000
โทรศัพท์ 0-3724-1491  / โทรสาร 0-3724-2702
E-mail : admin@sakaeocity.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign