กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/education

 
 

 

 

 

 

   โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองฯ ชนะเลิศ Thailand Green Mech 2021

  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการของศาลหลักเมือง จ.สระแก้ว

   ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว "งดจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง"64

   เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ จัดประชุมประชาคมด้านการพัฒ​นาการศึกษา​ 
 
เทศบาลเมืองสระแก้ว 109   ถนนเทศบาล  2   ตำบลสระแก้ว   อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว   27000
โทรศัพท์ 0-3724-1491  / โทรสาร 0-3724-2702
E-mail : admin@sakaeocity.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign