วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ พร้อมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อ 12 นิ้ว ติดตั้งบนเทรเลอร์สำหรับลากจูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง))
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโพเดียม การจัดพิธีวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ขนาด ๒๒ x ๑๘ นิ้ว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง