เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 3 เม.ย. 2566 ]15
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานสรุปผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) [ 31 มี.ค. 2566 ]21
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]16
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการกำหนดวันลา มาสาย และการลงเวลาปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]22
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการเสริมสร้าง พัฒนาและรักษาวินัยพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]13
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เม.ย. 65 - ก.ย. 65) [ 3 ต.ค. 2565 ]22
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) [ 11 เม.ย. 2565 ]29
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 28 มี.ค. 2565 ]31
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการกำหนดและยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 28 มี.ค. 2565 ]22
10 รายงานการฝึกอบรม (นายทวีภัทร เลขยันต์) [ 17 พ.ย. 2564 ]17
11 คู่มือการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณของ อปท. [ 17 พ.ย. 2564 ]14
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์นโยบายและกลยุทธิ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 1 ต.ค. 2564 ]14
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]38
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]11
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]42
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]34
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]35
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 1 เม.ย. 2563 ]20
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ 1 เม.ย. 2563 ]36
20 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และกิจกรรม 5 ส เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]15
 
หน้า 1|2