กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/welfare

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำสัปดาห์


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี ลงเยี่ยมนักเรียนผู้สูงอายุ โดยมีนายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว และนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพจิต ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองและผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ครบทุกคนเป็นที่เรียบร้อย ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว
2022-01-24
2022-01-19
2021-09-01
2021-08-25
2021-08-20
2021-06-09
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-18