กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/welfare

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ กองกำลังทหารพัฒนา ร.12 พัน 1 รอ พิธีมอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางธรรมชาติ


(25 ส.ค.64) พันโท ปรีมนต์ ผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ประธานในพิธี โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดพิธีมอบบ้านให้กับนางประนอม จันทมิตร ได้บ้านเลขที่ 64/8 ถนนเทศบาล 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยทางเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ กองกำลังทหารพัฒนา ร.12 พัน 1 รอ. ได้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของผู้ประสพภัยทางธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
2022-01-24
2022-01-19
2021-09-01
2021-08-25
2021-08-20
2021-06-09
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-18