กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/welfare

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้


(1 ก.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (สกสค.สระแก้ว) โดยมีนายธนกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ คณะกรรมการครูบำนาญ(สกสค.สระแก้ว) และผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว, นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดแคลน ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 6 คน (ชุมชนเมืองย่อยที่5บ้านเนินสมบูรณ์, ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา และชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน)
2022-01-24
2022-01-19
2021-09-01
2021-08-25
2021-08-20
2021-06-09
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-18