กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/welfare

 
 

 

 

 

 

  ทม.สก. รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ต้นแบบ ปี 64

  โรงเรียนผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำสัปดาห์

  ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้

   เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ กองกำลังทหารพัฒนา ร.12 พัน 1 รอ พิธีมอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางธรรมชาติ 
 
เทศบาลเมืองสระแก้ว 109   ถนนเทศบาล  2   ตำบลสระแก้ว   อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว   27000
โทรศัพท์ 0-3724-1491  / โทรสาร 0-3724-2702
E-mail : admin@sakaeocity.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign