กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/welfare

 
 
 


ทม.สก. รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ต้นแบบ ปี 64


(24 ม.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ นายธณกฤต ทูคำมี เลาขนุการนายกฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนผู้สูงเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3
2022-01-24
2022-01-19
2021-09-01
2021-08-25
2021-08-20
2021-06-09
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-18