กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/health

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (สำหรับผู้สัมผัสร้านจำหน่ายอาหารหรือจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ) [ 11 ก.ค. 2567 ]2
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร) [ 11 ก.ค. 2567 ]3
3 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 27 มิ.ย. 2567 ]3
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง [ 18 มิ.ย. 2567 ]5
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการ Waste Hero Education [ 11 มิ.ย. 2567 ]7
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 10 มิ.ย. 2567 ]5
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ถุงพลาสติกแลกทองคำ” [ 28 พ.ค. 2567 ]7
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย อถล. [ 27 พ.ค. 2567 ]7
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่ออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ค. 2567 ]6
10 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 [ 24 พ.ค. 2567 ]7
11 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายการเครื่องมือสำหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน(SEhRT Tools Kit)และโปรแกรมมาตรฐานคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉินของกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย [ 16 พ.ค. 2567 ]7
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 16 พ.ค. 2567 ]11
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนไม่ทิ้งขยะลงบนถนน ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ [ 7 พ.ค. 2567 ]9
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบออนไลน์ [ 25 เม.ย. 2567 ]14
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]15
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดสระแก้ว [ 10 เม.ย. 2567 ]15
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระบอกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง [ 10 เม.ย. 2567 ]18
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ มท. เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ฯผ่านระบบกลางทางกฎหมาย [ 5 เม.ย. 2567 ]17
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านโครงการริเริ่มโดยชุมชนและสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล Health Aging Prize for Asian Innovation (HAPI) [ 3 เม.ย. 2567 ]15
20 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮิทสโตรก (Heat stroke) [ 29 มี.ค. 2567 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17