กองคลัง:เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/finance

 
 

 

 

 


ป.ป.ช. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินฯ ของหน่วยงาน (คลินิก ITA)


(23 มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดกิจกรรมคลินิกให้คคำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสระแก้ว (คลินิก ITA) ที่มีปัญหา โดยมี จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 เทศบาล ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2021-03-23
2020-03-03
2019-07-11
2019-07-10
2019-05-23
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-25
2019-04-24
2019-04-23