กองคลัง:เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/finance

 
 

 

 

 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 62


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (10 ก.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานจัดการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2562 พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
2021-03-23
2020-03-03
2019-07-11
2019-07-10
2019-05-23
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-25
2019-04-24
2019-04-23