กองคลัง:เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/finance

 
 

 

 

 


คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


(11 ก.ค.62)เทศบาลเมืองสระแก้ว ยินดีต้อนรับคณะกรมการในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) พร้อมรองปลัดเทศบาลเมืองฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกกอง ร่วมในการตรวจผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวชี้วัดในภารกิจหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : (LPA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว




2021-03-23
2020-03-03
2019-07-11
2019-07-10
2019-05-23
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-25
2019-04-24
2019-04-23