กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 11 พ.ย. 2559 ]
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 11 ต.ค. 2559 ]
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ส.ค. 2559 ]
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 7 มี.ค. 2559 ]
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 28 ต.ค. 2558 ]
6 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 [ 9 ก.ย. 2556 ]
7 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 28 มิ.ย. 2555 ]
8 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 23 ธ.ค. 2554 ]
9 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) [ 23 มิ.ย. 2554 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6