กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัมนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      (15 ก.ย. 60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      (28 ต.ค. 59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      (11 ต.ค. 59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองสระแก้ว และเรื่องพิจารณาร่างแผนพ...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมเพื่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) และการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองสระแก้ว
      (4 มี.ค. 59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายเศรษฐพงค์ชัย  อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้วและสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมเพื่อเตรียมความ...