กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


   เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings.
      วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564...
 
  การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565
      (3 ส.ค.64) นายตระกูล สุขกุล น...
 
  การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565
      (3 ส.ค.64) นายตระกูล สุขกุล น...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น +ออกบริการเคลื่อนที่
      (12 มี.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชน ได้พบปะประชาชนในชุมชนตามโครงกา...