กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมซักซ้อมการเตรียมการประเมินประสิทธิภาพ
      (22 ต.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุม โดยมีสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      (25 ก.ย. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องพิจ...
 
  ประชุมการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ
      
  คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
      (11 ก.ค.62)เทศบาลเมืองสระแก้ว ยินดีต้อนรับคณะกรมการในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...