เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 280 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 (17) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 18 ม.ค. 2564 ]23
82 (18) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ 18 ม.ค. 2564 ]24
83 (19) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 18 ม.ค. 2564 ]25
84 (16) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ 18 ม.ค. 2564 ]22
85 (14) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 18 ม.ค. 2564 ]24
86 (13) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น [ 18 ม.ค. 2564 ]26
87 (12) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 18 ม.ค. 2564 ]25
88 (11) คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 18 ม.ค. 2564 ]25
89 (9) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน [ 18 ม.ค. 2564 ]26
90 (7) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน [ 18 ม.ค. 2564 ]23
91 (6) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง [ 18 ม.ค. 2564 ]23
92 (5) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ [ 18 ม.ค. 2564 ]21
93 (4) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.") [ 18 ม.ค. 2564 ]26
94 (3) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล [ 18 ม.ค. 2564 ]19
95 (2) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 18 ม.ค. 2564 ]22
96 (1) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ [ 18 ม.ค. 2564 ]21
97 (8) คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 12 มิ.ย. 2563 ]24
98 (10) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 12 มิ.ย. 2563 ]24
99 (12) คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 12 มิ.ย. 2563 ]38
100 (16) คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]19
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14