เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 282 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 (23) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ [ 18 ม.ค. 2564 ]49
82 (22) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ [ 18 ม.ค. 2564 ]52
83 (21) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ [ 18 ม.ค. 2564 ]45
84 (20) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร [ 18 ม.ค. 2564 ]47
85 (17) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 18 ม.ค. 2564 ]50
86 (18) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ 18 ม.ค. 2564 ]52
87 (19) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 18 ม.ค. 2564 ]58
88 (14) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 18 ม.ค. 2564 ]54
89 (13) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น [ 18 ม.ค. 2564 ]56
90 (12) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 18 ม.ค. 2564 ]55
91 (11) คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 18 ม.ค. 2564 ]57
92 (9) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน [ 18 ม.ค. 2564 ]53
93 (7) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน [ 18 ม.ค. 2564 ]47
94 (6) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง [ 18 ม.ค. 2564 ]52
95 (5) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ [ 18 ม.ค. 2564 ]49
96 (4) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.") [ 18 ม.ค. 2564 ]56
97 (3) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล [ 18 ม.ค. 2564 ]51
98 (1) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ [ 18 ม.ค. 2564 ]48
99 (8) คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 12 มิ.ย. 2563 ]49
100 (10) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 12 มิ.ย. 2563 ]55
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15