เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 280 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 (40) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ [ 18 ม.ค. 2564 ]183
62 (39) คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 18 ม.ค. 2564 ]188
63 (38) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [ 18 ม.ค. 2564 ]177
64 (37) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน [ 18 ม.ค. 2564 ]177
65 (36) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง [ 18 ม.ค. 2564 ]179
66 (35) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย [ 18 ม.ค. 2564 ]180
67 (33) คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ 18 ม.ค. 2564 ]176
68 (32) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย [ 18 ม.ค. 2564 ]179
69 (31) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม [ 18 ม.ค. 2564 ]187
70 (30) คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 [ 18 ม.ค. 2564 ]190
71 (29) คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ 18 ม.ค. 2564 ]179
72 (28) คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ [ 18 ม.ค. 2564 ]190
73 (27) คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 18 ม.ค. 2564 ]187
74 (26) คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน [ 18 ม.ค. 2564 ]185
75 (25) คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 18 ม.ค. 2564 ]180
76 (24) คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออก [ 18 ม.ค. 2564 ]181
77 (23) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ [ 18 ม.ค. 2564 ]177
78 (22) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ [ 18 ม.ค. 2564 ]179
79 (21) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ [ 18 ม.ค. 2564 ]176
80 (20) คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร [ 18 ม.ค. 2564 ]178
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14