กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/education

 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ จัดประชุมประชาคมด้านการพัฒ​นาการศึกษา​


(2​7 ต.ค.64)​ นายตระกูล​ สุข​กุล​ นา​ยกเทศมนตรี​เมือง​สระแก้ว​ มอบหมายให้นายหฤษฎ์​ สุขกุล​ รองนา​ยกเทศมนตรี​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ พร้อม​ นางมาลัย​ ถนัด​ค้า​ ผู้​อำนวยการกองศึกษา​ เจ้าหน้าที่​กองการศึกษา​ เจ้าหน้าที่เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ โรงเรียน​ในสังกัด​เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ อสม.เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ ประจำชุมชนเมือง​ย่อ​ยที่​ 7 ศูนย์​การค้าเมืองทอง ร่วมในการประชุม​ประชาคมระดับชุมชน​ ในเขตบริการศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ ศูนย์​ที่​ 3 บ้านหนองกะพ้อ​ มติในที่ประชุมเป็น​เอกฉันท์​ ณ​ ศาลากลาง​บ้าน​ชุมชนเมือง​ย่อย​ที่​ 7 (ศูนย์​การค้าเมืองทอง)
2024-07-19
2022-01-21
2022-01-20
2021-11-18
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-26
2021-09-09
2021-06-04
2021-06-02