กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/education

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 2 จัดอบรมวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา


(4 มิ.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี นางมาลัย ถนัดค้า ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางพรนิภา วรรณนุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางบังอร ส้มซ่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ครูโรงเรียนเทศบาล 2 และผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วม"โครงการอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรแต่งหน้ามืออาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และจักรยาน ฯลฯ ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง
2024-07-19
2022-01-21
2022-01-20
2021-11-18
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-26
2021-09-09
2021-06-04
2021-06-02