กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/education

 
 
 


ประชุมมอบนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว


(13 พ.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานในที่ประชุม พร้อมนายณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ เลขานุการนายก อบจ.สระแก้ว นายไพฑูยร์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมอบนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาในด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแก่บุคลากรครูและนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 - 4 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-07-19
2022-01-21
2022-01-20
2021-11-18
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-26
2021-09-09
2021-06-04
2021-06-02