กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th


 


คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)                  (11 ก.ค.62)เทศบาลเมืองสระแก้ว ยินดีต้อนรับคณะกรมการในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) พร้อมรองปลัดเทศบาลเมืองฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกกอง ร่วมในการตรวจผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวชี้วัดในภารกิจหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : (LPA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว