กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมคณะทำงานจำหน่ายขยะมูลฝอยตกค้างฯ # 1/2562
      (1 ต.ค.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย ...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมฯ
      (1 ต.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทสมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมผู้อำนวยการกองทุกกองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการปกิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
      (12 ก.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย ร...
 
  ทม.สก.จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย​ ประจำปี​ ๒๕๖๑
      (๑๔​ เม.ย.๖๑) นายตระกูล​ สุข​กุล​ นายก​เทศมนตรี̴...