กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมผู้อำนวยการกองทุกกองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการปกิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                  (12 ก.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองทุกกองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการปกิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/finance/activity/user_select_photo.php on line 92