กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


นายกฯ เขียด ลงพื้นที่เร่งตรวจดูแลขยายเขตวางท่อระบายน้ำ


(27 พ.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายช่างโยธา และทีมมดงาน + ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง ลงพื้นที่เร่งขยายเขตวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านหนองนกเขา ซอย 20 ชุมชนเมืองย่อยที่ 2

 

2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19