กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร


(25 ส.ค. 66) งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและเพื่อให้เทศบาลฯ มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรม เป็น 4 กิจกรรม และรายงานกระทรวงมหาดไทยทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน นั้น
               เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
         กิจกรรมที่ 1  “สมุนไพรท้องถิ่นเรา
         กิจกรรมที่ 2 “ปลูกปักรักษ์สมุนไพร”
         กิจกรรมที่ 3 “สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า”
จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบและหากสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรดังกล่าว ได้ที่เรือนเพาะชำของเทศบาลเมืองสระแก้ว  อยู่บริเวณหลังศาลสระแก้ว-สระขวัญ

 

2024-05-24
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25