กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


(24 พ.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

2024-07-23
2024-05-24
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25