กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


ผู้บริหารฯ จัด“โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


(23 เม.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว พี่น้องประชาชน ร่วม “โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
…อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ ณ. อาคารอเนกประสงค์สันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19