กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


ผู้บริหารฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562


(3 พ.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมในที่ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19