กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ลงพื้นที่เร่งตรวจดูแลความเรียบร้อย


🚧🚧(25 มี.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จนท.ทีมมดงาน+ชุดเฉพาะกิจ +ทีมงานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว เร่งลงพื้นที่ตรวจดูแลการปฏิบัติงานเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพน้ำ เก็บทำความสะอาดใบไม้ที่ร่วงลอยในสระน้ำ และตกแต่งกิ่งไม้ที่รกพาดสายไฟฟ้าพันเสาไฟฟ้าบริเวณรอบๆ ภายในสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ🚧🚧
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19