กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ


(14 พ.ค.65) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความต่อเนื่องโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล นางสาวสุภรัตน์ อินทรเทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายพนม ฮวดศรี หัวหน้างานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นายประกอบ เมทา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายไพบูรณ์ อิ่มอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เจ้าหน้าที่ พนักงาน กองช่าง ร่วมในการต้อนรับ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความต่อเนื่องโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติและโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ) ณ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ จังหวัดสระแก้ว

2024-07-23
2024-05-24
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25