กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี และกิจกรรมปลูกป่าฯ


(25 พ.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ​นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ​ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมในกิจกรรม"โครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564" และกิจกรรม"โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ณ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19