กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


นายกฯ เขียด มอบเกียรติบัตรกิจกรรม ๕ ส.


(25 พ.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กองช่าง ซึ่งเป็นผู้ชนะโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และกิจกรรม ๕ ส เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19