กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เร่งขุดปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุดใหม่


(27 พ.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ จนท.ทีมมดงาน กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ปฏิบัติงานลงพื้นที่เร่งขุดปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุดใหม่ บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19