กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมหารือการจัดการขยะภายในหมู่บ้านนิตตาโฮม


(28 พ.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี นายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ นายเดชา อาศัยราช สท.เขต 2 นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์ นางสาวธนัญญา จึงตระกูล นายธวัชชัย บุญปลูก นายสำราญ สมจันทรา สท.เขต 3 และตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านนิตตาโฮม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือหาทางออกในการบริหารจัดการที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในหมู่บ้านนิตตาโฮม โดยได้ข้อสรุปมติในที่ประชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19