กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


จนท.ทีมมดงาน เร่งตัดขุดถนนขยายเขตวางท่อระบายน้ำ


(28 พ.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายธณกฤต ทูคำมี นายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่ตรวจดูแล จนท.ทีมมดงาน กองช่าง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 2 และเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจดูการปฏิบัติงานขุดตัดถนนขยายเขตวางท่อระบายน้ำ บ้านประชาชนที่เดือดร้อนน้ำท่วมขังบ้านที่อยู่อาศัย บริเวณถนนเทศบาล 1 (ซอยบ้านแป้นกล่อม)
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19