กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


แจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วทราบ


#เรื่องโครงการจัดสร้างสนามกีฬา#เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประสานกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ตามแบบของกรมพลศึกษา ประกอบด้วย
1. สนามฟุตบอล 1 หลัง พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ช่องวิ่ง
2. อัฒจันทร์ 1 หลัง
3. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
4. ลานกีฬา 2 แห่ง รั่วรอบสนาม
#งบประมาณ 45,000,000.-บาท
จากนั้น กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่เทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อไป
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19