เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้ำ6,000 ลิตร              จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)                                                               -----------------------------------------------------
 
      เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 2,119,000.-บาท (สองล้าน       หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
 
                1. ลักษณะทั่วไป
                    เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบมาตรฐาน น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า แบบหัวเก๋งหน้าสั้น สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู เปิด - ปิด พร้อมที่ล็อค ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในการยื่นซองเสนอราคา ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ท่อดูดน้ำ สายส่งน้ำ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปั้มน้ำ และอุปกรณ์รถทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 
                2. ตัวรถยนต์
                   2.1 ตัวรถ โครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
                   2.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเก๋งหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม
                   2.3 ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมเบรกมือ
                   2.4 ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา พร้อมระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
                   2.5 มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
                   2.6 ติดฟิล์มกรองแสง 60 %
                   2.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด
 
                3. เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
                   3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. 2315-2551 หรือล่าสุด
                   3.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
                   3.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
                   3.4 ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
                   3.5 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร มีฝาปิดมีกุญแจ
 
                4. ระบบไฟฟ้า
                   4.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
                   4.2 มีไดชาร์จชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
                   4.3 มอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
                   4.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์ จำนวน 2 ลูก
                   4.5 มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
 
                5. ตัวถังบรรจุน้ำ
                   5.1 ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า  3 ม.ม. ภายในถังบรรจุน้ำกั้นเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. จำนวน     3 ช่อง เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง
                   5.2 ด้านข้างถังบรรทุกน้ำทั้ง 2 ด้าน มีช่องเก็บสายส่ง–ดูด หรือใส่อุปกรณ์ ส่วนบนมีทางเดินปูด้วยเหล็กตอกลายกันลื่น
                   5.3 ด้านบนของถังมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ 2 ช่อง มีฝาปิด – เปิดได้ (ติดตั้งตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 ม.ม. พร้อมมี ราวเหล็กกันตก
                   5.4 ถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.9001 หรือล่าสุดจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้ง     ตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
                   5.5 มีราวบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังบรรจุน้ำด้านท้าย
 
                6. เครื่องสูบน้ำประจำรถ
                   6.1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ (SELF-PRIMING PUMP) มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั้มสูบน้ำ
                   6.2 ตัวปั้มน้ำทำจากเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว และขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว
                   6.3 ใบพัดปั้มน้ำเป็นชนิดใบพัดเดี่ยวทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
                   6.4 ปั้มสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว
                   6.5 ปั้มสูบน้ำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 9001 หรือล่าสุดโดยต้องแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมา   แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
 
                7. ระบบท่อส่งน้ำ – ท่อดูดน้ำ
                   7.1 มีทางสำหรับสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด.แบบบอลวาล์ว
                   7.2  มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด แบบบอลวาล์ว                                 
                        7.3 ทางจ่ายน้ำภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด                 แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า 2 ทาง
                        7.4 ทางจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า 2 ทาง
                        7.5 ตอนท้ายของตัวรถติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ ใช้สำหรับพรมถนน 1 ชุด
                8. อุปกรณ์ประจำรถ
                   8.1 ท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่ออลูมิเนียมอัลลอยด์       จำนวน 2 เส้น และหัวกะโหลกสำหรับสูบน้ำแบบฟุตวาล์ว จำนวน 1 หัว
                   8.2 สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายและข้อต่อไม่น้อยกว่า  2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวน 2 เส้น โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง                เสนอราคา
                   8.3 หัวฉีดน้ำชนิดลำตรงแบบข้อต่อสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 อัน
                   8.4 หัวฉีดน้ำชนิดปรับฝอยชนิดข้อต่อสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 อัน
                   8.5 หัวกรองผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 1 ชุด
                   8.6 ตะกร้าสวมหัวกรองผง 1 ชุด      
                   8.7 ประแจขันข้อต่อท่อดูดน้ำ 2 ชุด
                   8.8 ข้อต่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
                   8.9 ประแจขันหัวประปาสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน  1 ชุด
                   8.10 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ จำนวน 1 ชุด
                   8.11 แม่แรงไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ตัว
                   8.12 หนังสือคู่มือการใช้รถ 1 ชุด
                   8.13 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
                   8.14 หมวกนิรภัย จำนวน 2 ใบ เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก ตัวหน้ากากทำมาจากวัสดุPolycarbonate ขอบหน้ากากทำจากอลูมิเนียม เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน จาก         สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยให้แนบเอกสารรับรอง แคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จำหน่ายในวันยื่นซองเสนอราคา
 
              9. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
                   9.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวสีแดงด้านบนหัวเก๋ง พร้อมเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็คทรคนิคไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไมค์พูด โดยให้แนบเอกสารรับรอง แคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน  
ผู้จำหน่ายในวันยื่นซองเสนอราคา
                   9.2 ติดตั้งสปอร์ตไลท์หมุนได้รอบตัว จำนวน 1 ชุด
 
               10. สีรถและตราหน่วยงาน
                   10.1 สีรถ และข้อความข้างรถ ตราหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   10.2 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยมีสีรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
                   10.3 ภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 
              11. ข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
                   11.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำ,แคตตาล็อกรถยนต์, ยี่ห้อที่เสนอ,แคตตาล็อกปั้มสูบน้ำและรูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยแนบเอกสารดังกล่าวใน     วันยื่นซองเสนอราคา
                   11.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย,ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
                   11.3 ผู้ซื้อสามารถเข้าตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต ประกอบรถได้อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะตรวจสอบหลักจากการประกอบรถและตัวถังบรรทุกน้ำโดยยังไม่พ่นสีใดๆ ทั้งสิ้น
                   11.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประกอบกระบะและตัวถังรถยนต์ ชนิดต่างๆ การผลิตและการบริการซ่อมแซมเป็นของตัวเองเพื่อสะดวกต่อการ           ซ่อมบำรุง โดยนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
                   11.5 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม         แก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7                 วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ
                   11.6 ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนดในวันส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำ
                   11.7 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนเทศบาลเมืองสระแก้วจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้ขาย โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียม         ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ
                   11.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้วภายในกำหนดไม่เกิน 90 วัน
 
                    12. การกำหนดราคากลาง
                         ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2556) ราคา 2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
               กำหนดส่งมอบรถไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
                           

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

     1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
     5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ  วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
     6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
     7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
     8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
         กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.
 
         กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
 
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556
                                                        
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E4/2556
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ (ครั้งที่ 2)                                                                                                                
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
ลงวันที่  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
.....................................................
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
 
      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
         
                1. ลักษณะทั่วไป
                    เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบมาตรฐาน น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า แบบหัวเก๋งหน้าสั้น สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู เปิด - ปิด พร้อมที่ล็อค ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในการยื่นซองเสนอราคา ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ท่อดูดน้ำ สายส่งน้ำ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปั้มน้ำ และอุปกรณ์รถทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 
                2. ตัวรถยนต์
                   2.1 ตัวรถ โครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้               งานมาก่อน
                   2.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเก๋งหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก                    บรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม
                   2.3 ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมเบรกมือ
                   2.4 ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา พร้อมระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
                   2.5 มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการ                             ปฏิบัติงาน
                   2.6 ติดฟิล์มกรองแสง 60 %
                   2.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด
 
                3. เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
                   3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล                    ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. 2315-2551 หรือล่าสุด
                   3.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
                   3.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
                   3.4 ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
                   3.5 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร มีฝาปิดมีกุญแจ
                4. ระบบไฟฟ้า
                   4.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
                   4.2 มีไดชาร์จชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
                   4.3 มอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
                   4.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์ จำนวน 2 ลูก
                   4.5 มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
 
                5. ตัวถังบรรจุน้ำ
                   5.1 ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า                      3 ม.ม. ภายในถังบรรจุน้ำกั้นเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. จำนวน                  3 ช่อง เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง
                   5.2 ด้านข้างถังบรรทุกน้ำทั้ง 2 ด้าน มีช่องเก็บสายส่ง–ดูด หรือใส่อุปกรณ์ ส่วนบนมีทางเดินปูด้วย                        เหล็กตอกลายกันลื่น
                   5.3 ด้านบนของถังมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ 2 ช่อง มีฝาปิด –                     เปิดได้ (ติดตั้งตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 ม.ม. พร้อมมี               ราวเหล็กกันตก
                   5.4 ถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.9001 หรือล่าสุดจาก                      หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้ง     .........         ตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
                   5.5 มีราวบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังบรรจุน้ำด้านท้าย
 
                6. เครื่องสูบน้ำประจำรถ
                   6.1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ (SELF-PRIMING PUMP) มีส่วนควบห้องเกียร์                     ติดตั้งอยู่กับตัวปั้มสูบน้ำ
                   6.2 ตัวปั้มน้ำทำจากเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว และขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว
                   6.3 ใบพัดปั้มน้ำเป็นชนิดใบพัดเดี่ยวทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
                   6.4 ปั้มสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว
                   6.5 ปั้มสูบน้ำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 9001 หรือล่าสุด                     โดยต้องแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมา                  แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
 
                7. ระบบท่อส่งน้ำ – ท่อดูดน้ำ
                   7.1 มีทางสำหรับสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ...............                       ปิด – เปิด.แบบบอลวาล์ว
                   7.2 มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด                    แบบบอลวาล์ว                                   
                7.3 ทางจ่ายน้ำภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด                                 แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า 2 ทาง
                7.4 ทางจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด                         แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า 2 ทาง
                   7.5 ตอนท้ายของตัวรถติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ ใช้สำหรับพรมถนน 1 ชุด
 
                8. อุปกรณ์ประจำรถ
                   8.1 ท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก มี                    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่ออลูมิเนียมอัลลอยด์                           จำนวน 2 เส้น และหัวกะโหลกสำหรับสูบน้ำแบบฟุตวาล์ว จำนวน 1 หัว
                   8.2 สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายและข้อต่อไม่น้อยกว่า                      2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวน                        2 เส้น โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง                   เสนอราคา
                   8.3 หัวฉีดน้ำชนิดลำตรงแบบข้อต่อสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 อัน
                     8.4 หัวฉีดน้ำชนิดปรับฝอยชนิดข้อต่อสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 อัน
                   8.5 หัวกรองผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 1 ชุด
                   8.6 ตะกร้าสวมหัวกรองผง 1 ชุด      
                   8.7 ประแจขันข้อต่อท่อดูดน้ำ 2 ชุด
                   8.8 ข้อต่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
                   8.9 ประแจขันหัวประปาสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน                        1 ชุด
                   8.10 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ จำนวน 1 ชุด
                   8.11 แม่แรงไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ตัว
                   8.12 หนังสือคู่มือการใช้รถ 1 ชุด
                   8.13 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
                   8.14 หมวกนิรภัย จำนวน 2 ใบ เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก ตัวหน้ากากทำมาจากวัสดุ............................     Polycarbonate ขอบหน้ากากทำจากอลูมิเนียม เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน จาก                        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยให้แนบเอกสารรับรอง แคตตาล็อก                   และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จำหน่ายในวันยื่นซองเสนอ                  ราคา
 
              9. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
                   9.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวสีแดงด้านบนหัวเก๋ง พร้อมเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็คทรคนิค                   ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไมค์พูด โดยให้แนบ                 เอกสารรับรอง แคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน                      ผู้จำหน่ายในวันยื่นซองเสนอราคา
                    9.2 ติดตั้งสปอร์ตไลท์หมุนได้รอบตัว จำนวน 1 ชุด
 
               10. สีรถและตราหน่วยงาน
                   10.1 สีรถ และข้อความข้างรถ ตราหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   10.2 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยมีสีรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วย                         สีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
                   10.3 ภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 
              11. ข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
                   11.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำ,แคตตาล็อกรถยนต์,                        ยี่ห้อที่เสนอ,แคตตาล็อกปั้มสูบน้ำและรูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยแนบเอกสารดังกล่าวใน                   วันยื่นซองเสนอราคา
                   11.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย,ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตรถยนต์                        มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
                   11.3 ผู้ซื้อสามารถเข้าตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต ประกอบรถได้อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะ                        ตรวจสอบหลักจากการประกอบรถและตัวถังบรรทุกน้ำโดยยังไม่พ่นสีใดๆ ทั้งสิ้น
                   11.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประกอบกระบะและ                      ตัวถังรถยนต์ ชนิดต่างๆ การผลิตและการบริการซ่อมแซมเป็นของตัวเองเพื่อสะดวกต่อการ                         ซ่อมบำรุง โดยนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
                   11.5 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะ                        เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม                    แก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7                   วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ
                   11.6 ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนดในวันส่งมอบ   .........           รถยนต์บรรทุกน้ำ
                     11.7 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อย                          ก่อนเทศบาลเมืองสระแก้วจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้ขาย โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียม                        ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ
                    11.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำให้กับทางเทศบาล                       เมืองสระแก้วภายในกำหนดไม่เกิน 90 วัน
 
                    12. การกำหนดราคากลาง
                         ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2556) ราคา 2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
                          กำหนดส่งมอบรถไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
 
               1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
          1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          1.4  แบบสัญญาซื้อขาย
          1.5  แบบหนังสือค้ำประกัน
(1)    หลักประกันซอง
(2)    หลักประกันสัญญา
(3)    หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
          1.6  บทนิยาม
(1)     

    เอกสารประกอบ

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว