เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ
จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
-----------------------------------------------------
              เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสน-    บาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. ลักษณะทั่วไป
              เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตรตอนท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถรองรับขยะก่อนกวาดอัดขยะเข้าถังได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร ชุดไฮโดรลิคอัดขยะสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยใช้กระบอกชุดอัดขยะมีกลไกลกันกระแทกป้องกันการเสียหายมีมาตรฐาน มอก.เลขที่ 975 - 2538 มีระบบยกถังขยะทิ้งออกจากตู้ถังขยะมูลฝอยด้วยระบบไฮโดรลิคโดยใช้กระบอก ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก. ตัวรถชนิดไม่น้อยกว่า   6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตอนหน้าเป็น   หัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่ง  ทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน มีโคมสัญญาณไฟวับวาบเหลืองและมีสัญญาณไฟกระพริบจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 200 จังหวะ ด้านบนโค้งมนรับแสงและให้แสงสว่างได้นานไม่น้อยกว่า 200 ชม. มีอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเตอร์ พลังงานสูงสุด 1.4 Watts ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
     2. ตัวรถยนต์บรรทุก
    - เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
    - เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W)     ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม
    - มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์เลขที่ มอก. 1295 - 2541 หรือมาตรฐานที่สูงกว่า ระบายความร้อนด้วยน้ำ
    - มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
    - เบรก ระบบไฮโดรลิค พร้อมระบบเบรกขณะจอด
    - ระบบพวงมาลัยขวา ชนิดผ่อนแรง (Power Steering)
    - ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
    - มีกระจกมองหลังติดตั้งทั้งด้านซ้ายและขวา สามารถปรับมุมการมองได้
    - มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง
    3. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย
    - ตู้บรรจุขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.เมตร โครงสร้างชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอยใช้วัสดุอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีโครงสร้างเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเสริมในแนวด้านข้างและโครงหลังคา ไม่น้อยกว่า 3 แนว
    - โครงด้านพื้นถังใช้คานเสริมเมนเฟรมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.
    - ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีแผ่นเหล็กติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้ในการดันขยะออกจากตู้บรรจุขยะ
    - ส่วนล่างของชุดตู้ขยะมีถังรองรับน้ำเสีย  เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการอัดขยะขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลิตร
    - ติดตั้งชุดกระบอกไฮโดรลิคเป็นแบบทำงานหนักมีมาตรฐาน มอก. 975 - 2538 สามารถยกขยะทิ้งออกจากตู้ถังบรรจุขยะด้วยระบบไฮโดรลิค
    - ตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 แนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
    4. ชุดควบคุมการอัดขยะมูลฝอยและระบบไฮโดรลิค
    - ชุดรองรับขยะมูลฝอยด้านท้าย รองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 1.5 ลบ.เมตร หรือ 1,500 ลิตร ขึ้นอยู่กับขยะเปียกแห้ง
    - สามารถเก็บอัดขยะเข้าตู้บรรจุขยะทางด้านท้ายรถ โดยระบบไฮโดรลิค เมื่อเก็บขยะเต็มที่รองรับขยะแล้ว แผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดอัดขยะเข้าตู้ถังบรรจุขยะด้วยกระบอกไฮโดรลิค แผงใบกวาดขยะเข้าถังมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 800 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,900 มม.
    - ชุดยกถังรองรับขยะยกท้ายด้วยระบบไฮโดรลิค ใช้กระบอกไฮโดรลิคมีกลไกกันกระแทกป้องกันการเสียหาย
    - ปั๊มไฮโดรลิค ต้องมีลูกปืนรองรับด้านหน้า เพลาขับปั๊มเพิ่มความแข็งแรงของตัวปั๊ม และระบายความร้อนด้วยดีเป็นเสื้ออลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 60 ลิตร/นาที ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
    - ชุดกระบอกไฮโดรลิคที่นำมาติดตั้งกับชุดอัดขยะด้านท้าย และชุดยกท้ายถังรองรับขยะ เป็นชุดกระบอกไฮโดรลิคที่คุณภาพสูง ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.975 - 2538 แนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
    5. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
    - ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัวชนิดวาบวับสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มม. เป็นโคมไฟชนิดทรงกลมหรือทรงกระบอกขนาดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 24 โวลท์ ติดตั้งประจำที่ด้านหลังเก๋งหรือด้านท้ายเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
    - ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 200 จังหวะ ด้านบนโค้งรับแสงและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้นาน 200 ชม. มีอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเตอร์ พลังงานสูงสุด 1.4 Watts เพื่อเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนย้ายเก็บขยะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
     6. ระบบไฟส่องสว่าง
    - ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว เป็นโคมไฟส่องสว่าง สามารถปรับก้ม - เงย       
ส่องสว่างในขณะปฏิบัติงานในเวลาเช้ามืดหรือค่ำคืน เพื่อความสะดวกในขณะปฏิบัติงานต่างๆ
    7. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
    - แม่แรง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน            จำนวน   1  ชุด
    - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ                        จำนวน   1  ชุด
    - เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต        จำนวน   1  ชุด
    - บล็อกถอดล้อ                                   จำนวน   1  ชุด
    - ที่อัดจารบี                                       จำนวน   1  ชุด
   8. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
    - การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
    - การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
    - ตราหน่วยงานพ่นข้อความตัวอักษรตามข้อความของหน่วยงานกำหนดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
  
     เงื่อนไขในการพิจารณา
     1. ผู้เสนอราคา ต้องแนบแคตตาล็อคของรถบรรทุกขยะ, กระบอกไฮโดรลิค,คอนโทรลวาล์ว, ปั๊มไฮดรอลิค สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมแบบพิมพ์เขียวรถบรรทุกขยะอัดท้าย ระบบการทำงานของชุดอัดท้าย และกระบอกไฮดรอลิคตามคุณลักษณะ มาประกอบการพิจารณา
     2. ผู้เสนอต้องแนบหนังสือรับรองคุณภาพของรถยนต์บรรทุกขยะ, กระบอกไฮดรอลิค,ชุดตู้บรรจุขยะ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
     3. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันซ่อมฟรี 1 ปี จากการใช้งานตามปกติ และมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ที่ได้มาตรฐาน ISO โดยแนบเอกสารหลักฐานใบรับรอง พร้อมใบแต่งตั้งมาแสดง
     4. เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
     5. ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระดับสูงสุดในวันส่งมอบ
     6. ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาจนกว่าผู้ใช้งานจะเข้าใจเป็นอย่างดี
     7. ส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
                     

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ  วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
                    6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
                    8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
              กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.
 
              กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
 
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว