เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถตักหน้าขุดหลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

-----------------------------------------------------
          เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ จำนวน  4  สูบ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า  95  แรงม้า ขนาดความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 1  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ  จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 3,800,000.-บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
                   1. คุณลักษณะทั่วไป
                    เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (Backhoe Loader) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ขนาดล้อหน้าเล็ก - ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแขนตัก (Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุด (Backhoe) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย – ขวาได้ (Sideshift) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
                   2. คุณลักษณะเฉพาะ
1.      เครื่องยนต์
1.1.   เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 4 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที แรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 400 นิวตัน-เมตร  ระบายความร้อนด้วยน้ำ
1.2.   ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4.4 ลิตร
1.3.   มีอุปกรณ์ที่สามารถปรับตั้งสายพานเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ (Automatic Belt Tensioner)
1.4.   ฝาครอบเครื่องยนต์เป็นเหล็กชิ้นเดียวสามารถเปิดได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา สามารถเปิดขึ้นจากด้านหน้าของตัวรถได้ไม้น้อยกว่า  60  องศา และมีกุญแจล็อค
1.5  มีเหล็กนิรภัย ( safety Bar ) ป้องกันกระบอกไฮโดรลิคตกเมื่อทำการยกบุ๋งกี้ตักค้างไว้ตำแหน่งสูงสุด
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะเปิดฝาครอบเครื่องยนต์
1.6  ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้ออะไหล่
2.      ระบบส่งกำลัง
2.1.   ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
2.2.   เพลาขับอยู่ระหว่างกึ่งกลางเพลาล้อเพื่อการส่งกำลังให้สมดุล
3.      เกียร์
3.1.  ระบบเกียร์แบบ  Power  Shuttle Transmission
3.2.  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า 4 เกียร์
3.3.  เข้าเกียร์โดยการเลือกเกียร์เดินหน้า - ถอยหลัง  และสามารถเปลี่ยนระดับความเร็วโดยการโยกคันเกียร์ตามระดับความเร็ว
3.4.  มีอัตราความเร็วเดินหน้าและถอยหลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 38 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4.      ระบบบังคับเลี้ยว
4.1.   ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ  Hydrostatic
5.      ระบบเบรก
5.1.   ระบบเบรกแบบพาวเวอร์เบรก (Power Brake)
5.2.   มีเบรคมือ (Parking Brake)
6.      ล้อและยาง
6.1.   ล้อเป็นล้อยางทั้ง 4 ล้อ
6.2.   ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 – 18 และล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 16.9 – 28
7.      ระบบไฮดรอลิก
7.1.   ปั้มไฮดรอลิกเป็นแบบชนิดเฟือง (Gear type) มีอัตราการจ่ายน้ำมันรวมสูงสุด (Maximum Flow) ได้ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/นาที และมีแรงดันทำงานสูงสุด (Maximum Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 บาร์
7.2.   สายไฮดรอลิคส่วนที่ไม่เคลื่อนที่เป็นท่อเหล็ก (Steel Pipe) เพื่อความทนทานต่อการใช้งาน
7.3.   สายไฮดรอลิคส่วนที่เคลื่อนที่เป็นสายยางสังเคราะห์ (Flexible Hose) เพื่อความยืดหยุ่นในขณะทำงาน
8.      ชุดตักหน้า
8.1.   บุ้งกี๋ตักเป็นแบบใช้งานทั่วไป (General Purpose) ติดตั้งอยู่หน้ารถ
8.2.   การควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของชุดตักสามารถควบคุมโดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว (Joystick)
8.3.   ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ตักไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร
8.4.   ขนาดความจุของบุ้งกี๋ตักไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร
8.5.   ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุด (Hinge Pin Height) ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
8.6.   ระยะยกเทสูงสุด (Maximum Dump Height) ไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร
8.7.   น้ำหนักบรรทุกเมื่อยกสูงสุด (Lift Capacity To Maximun Height) ไม่น้อยกว่า 3,550 กิโลกรัม
8.8.   แรงตักสูงสุดที่บุ้งกี๋ (Maximum Breakout Force) ไม่น้อยกว่า 7,030 กิโลกรัม
9.      ชุดขุดหลัง
9.1.   บุ้งกี๋ขุดเป็นแบบ Standard Profile Bucket ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ 
9.2.   แขนขุดสามารถเลื่อนจากจุดกึ่งกลางไปด้านข้างได้ (Side Shift) และสามารถพับล็อคเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
9.3.   แขนบุ้งกี๋ขุดควบคุมด้วยระบบคันโยก 2 คัน เพื่อความง่ายต่อการควบคุมการทำงาน
9.4.   ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
9.5.   ขนาดความจุของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร
9.6.  ทมีระยะขุดไกลสุดที่ระดับพื้นดิน (Maximum Digging Reach at Ground Level) ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
9.7.  มีระยะขุดลึกสุด (Maximum Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 4.40 เมตร
9.8.  มีระยะขุดสูงสุด (Maximum Digging Height) ไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร
9.9. แรงขุดสูงสุดที่บุ้งกี๋ (Bucket Breakout Force) ไม่น้อยกว่า 6,520 กิโลกรัม
10.  ห้องคนขับ
10.1.  หลังคากันแดดแบบห้องเก๋ง (Cabin) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต  และหน้าต่างทุกบานสามารถเปิดปิดได้เพื่อการถ่ายเทอากาศ
10.2.   มีมาตรฐานความปลอดภัย ROPS / FOPS
11.  ระบบเท้าช้าง
11.1.  มีเท้าช้างขาค้ำยันแบบ (H – Type)ทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ทำงานโดยระบบไฮดรอลิก
12.  น้ำหนักใช้งาน
12.1.   มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 7,970 กิโลกรัม
13.  ระบบไฟฟ้า
13.1.  ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ 
13.2.  มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้านหน้า 4 ดวง และด้านหลัง 4 ดวง
13.3.  มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก
13.4.  สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัวติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ดวง โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
14.  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
14.1.   มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงาน
14.2.   เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
14.3.   มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
14.4.   มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
14.5.   แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
14.6.   กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด
14.7.   ประแจปากตาย 12 ตัว/ชุด  จำนวน1 ชุด
14.8.   ประแจแหวน 12 ตัว/ชุด  จำนวน1 ชุด
14.9.   ไขควงปากแฉกขนาด 10 นิ้ว จำนวน1 อัน
14.10. ไขควงปากแบนขนาด 10 นิ้ว จำนวน1 อัน
14.11.  คีมล็อคขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 อัน
14.12.  ประแจตัวแอล ( L) จำนวน 1 ชุด
14.13.  ประแจเลื่อนขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
14.14.  คีมถ่างแหวน จำนวน 1 อัน
14.15.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง
14.16.  เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก ตัวหน้ากากทำจากวัสดุ Polycarbonate หรือเทียบเท่า หน้ากากมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 ม.ม. ขอบหน้ากากทำจากอลูมิเนียม  มีระบบปรับที่สวมศีรษะของหมวกเป็นแบบหมุนล็อกเพื่อปรับระดับได้สะดวก ตัวหมวกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.368-2538  หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยแนบเอกสารรับรอง แคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
14.17.   ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว  มีผิวเรียบเป็นมัน  มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น  ฝุ่นละออง  และสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน  โดยแถบสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า 800 แคนเดลาลักซ์ต่อตารางเมตร (CPL) 
14.18.   ซีดี หรือหนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)
15.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน
15.1.   การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
15.2.   ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
16.  ข้อกำหนดอื่นๆ
16.1.   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น
16.2.   กำหนดส่งมอบรถไม่เกิน  60 วัน  นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
               

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

     1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
     2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
     3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
     5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ  วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
     6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
     7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                    กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3  อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  5  มีนาคม  2556  เวลา 13.00 น.
 
                   กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 14  มีนาคม  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.
 
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  5  กุมภาพันธ์  2556  ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
 
                                 ประกาศ   ณ   วันที่   5   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556
 
 
                                                        
                                                                 (นายตระกูล  สุขกุล)
                                                           นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว