เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

           เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ  ตัวรถยนต์ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 17,500,000.-บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
                  
1. คุณลักษณะทั่วไป

     - รถดูดสิ่งโสโครกโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำความจุโคลนเลนและน้ำ 10,000 ลิตร  ติดตั้งถังบรรจุสิ่งโสโครกโคลนเลน ความจุ 8,000 ลิตร  และชุดถังฉีดล้างท่อระบายน้ำความจุรวม 2,000 ลิตร ถังบรรจุสิ่งโสโครกโคลนเลนสร้างด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ฝาท้ายเปิด – ปิด  ด้วยกระบอกไฮดรอลิคมีกลไกกันกระแทกป้องกันการเสียหาย  กระบอกไฮโดรลิคมีมาตรฐาน มอก.975-2538  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง  ฉีดจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 210 ลิตร/นาที ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 2,700 ปอนด์/ตารางนิ้ว มีพร้อมมีปั๊มสุญญากาศ  มีสมรรถนะในการสูบอากาศได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.เมตร/ชม. เครื่องสูบน้ำ  ปั๊มสุญญากาศและถังบรรจุโคลนเลนและน้ำมีมาตรฐาน ISO พร้อมมีชุดแขนบูม   ปั่นจั่นไฮดรอลิคยกฝาท่อระบายน้ำ ยกหนักได้ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมและยกท่อดูดเลื่อนเข้า – ออก ด้วยระบบไฮดรอลิคและมีชุดโลม้วนสายฉีดน้ำแรงดันสูงระบบไฮดรอลิคสำหรับฉีดสลายโคลนในท่อระบายน้ำ สามารถเลื่อนเข้า-ออก  ในแนวขนานเพื่อให้ตรงกับแนวท่อระบายน้ำสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และมีเครื่องสูบจ่ายเติมน้ำเข้าถังไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที  และใช้ในการดูดน้ำท่อระบายน้ำในขณะปฏิบัติงานในการดูดโคลนเลน  เครื่องสูบน้ำและชุดแขนบูมปั้นจั่นไฮดรอลิค  เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับการจดทะเบียนและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 หรือได้รับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งกำหนดและสัญญาณไซเรน ขนาด 200 วัตต์ พร้อมสัญญาณไฟทรงยาวและสัญญาณไฟกระพริบ ได้ไม่น้อยกว่า 200 จังหวะ ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบชุด
                  
2. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์

     -  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด
     -  น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
     -  รถยนต์เป็นแบบเก๋งหน้าสั้นมีประตู 2 บาน มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง มีที่เหยียบ สำหรับขึ้นเก๋งตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเครื่องปรับอากาศ
     -  ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานได้ไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551 หรือ มาตรฐานล่าสุด
     -  เครื่องยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยูโร 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
     -  เครื่องปรับอากาศใช้กับน้ำยา 134 A และเครื่องซีดี MP3  พร้อมฟิลม์กรองแสงตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
     -  เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที
     -  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น
                  
3. ระบบส่งกำลัง

     -  คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
     -  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
                  
4. ระบบบังคับเลี้ยว

     -  พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
                 
5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

     -  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
                   
6. ระบบกันสะเทือน  ตามมาตรฐานผู้ผลิต

                  
7. ระบบห้ามล้อ

     -  ห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้าตามมาตรฐานผู้ผลิต ห้ามล้อมือมีคันบังคับ ควบคุมการทำงานภายในเก๋ง
     -  ระบบห้ามล้อเป็นแบบใช้น้ำมัน โดยมีหม้อลมช่วย (AIR OVER HYDRAULIC) และมีระบบเบรคช่วยแบบเบรคไอเสีย
                  
8. ล้อและยาง

     -  ยางล้อขนาดไม่น้อยกว่า 10.00-20 ผ้าใบ 16 ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
     -  มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม
                  
 9. ระบบไฟฟ้า

     -  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
     -  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แอมแปร์
     -  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลต์
     -  มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 70 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
     -  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบด้วยตามกฎจราจร
     -  มีไฟแสงสว่างภายในเก๋ง และตู้เก็บอุปกรณ์ และแผงควบคุม
     -  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 200 จังหวะ มีอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเตอร์ พลังงานสูงสุด 1.4  Watts ใช้หลอด LED น้ำหนัก 2.2 กก. มีมาตรฐาน ISO แบบเอกสารหลักฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรูปแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นซอง ประกอบด้วย จะมีดังต่อไปนี้
     -  มีที่บังแดด
     -  มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน
     -  ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถปิดใส่กุญแจได้
     -  มีมาตรวัด และสัญญาณที่แผงหน้าปัดไม่น้อยกว่า ดังนี้
          1.  มาตรวัดความเร็ว
          2.  มาตรวัดระยะทางการใช้รถ
          3.  มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
          4.  มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน
          5.  มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน
          6.  มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน
          7.  สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อมือ
          8.  สัญญาณไฟเตือน ไฟเลี้ยว ไฟส่องหน้าสูงต่ำ สำหรับไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบและสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดรถฉุกเฉิน
     -  มีแตรสัญญาณ จำนวน 1 ชุด
     -  มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
 
10. ชุดถังบรรจุสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครกโคลนเลน
     -  ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครกโคลนเลนเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO มีปริมาตรความจุของถังไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) AISI 304  หรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ม้วนรูปทรงกระบอกตามมาตรฐานผู้ผลิต
     -  การถ่ายเทสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครกโคลนเลน ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคหรือถ่ายออกทางด้านท้ายถังบรรจุสิ่งปฏิกูลโคลนเลน
     -  ติดตั้งพร้อมฝาถังพร้อมมีที่ล็อค ไม่น้อยกว่า 4 ชุด อย่างสะดวกชุดล็อคฝาท้ายทั้ง 4 ชุด มีระบบ Safety ในตัวเพื่อป้องกันการคลายตัวทุกกรณีควบคุมและเปิดล็อคด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งระบบเตือนเมื่อสิ่งโสโครกใกล้เต็มถัง
     -  มีระบบเปิด-ปิดท้ายสามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 55 องศา โดยใช้ระบบไฮดรอลิคเปิดปิดฝาท้ายมี Safety Valve ป้องกันฝาตกปิดลงฉุกเฉิน ใช้กระบอกไฮดรอลิคมีกลไลกันกระแทกป้องกันการเสียหายและฝาท้ายมีจุด  Safety Lock พร้อมซีลป้องกันการรั่วซึมของสิ่งปฎิกูลโคลนเลนกระบอกไฮดรอลิคปิดเปิดฝาถังต้องมีอุปกรณ์มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มอก.975-2538 แนบเอกสารหลักฐานและรูปแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซอง
     -  มีทางสำหรับดูดสิ่งโสโครก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
     -  มีทางสำหรับปล่อยสิ่งโสโครก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
     -  มีเครื่องบอกปริมาณสิ่งโสโครกที่อยู่ในถังและปริมาณสิ่งโสโครกที่สามารถดูดเพิ่มได้
     -  มีปั๊มดูดสิ่งสกปรกน้ำโคลนเลน ขนาดทางดูด 4 นิ้ว ทางส่ง 4 นิ้ว สูบน้ำ โคลนเลนได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที
     -  ตัวเรือนปั๊มทำด้วยอลูมิเนียม หรือเหล็กหล่อ
     -  ปั๊มดูดสิ่งสกปรก  น้ำ  โคลนเลน เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แนบเอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
                  
11. ระบบปั๊มสุญญากาศ (Vaecum Pump System)
     -  ระบบปั๊มสุญญากาศ แบบ Rotary Vane Eccentric Decompressor หรือ Root Pump หรือ Positive Displacement เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO แนบเอกสารมาแสด
     -  หล่อเย็นด้วยน้ำหรืออากาศหรือน้ำมั
     -  มีใบพัดไม่น้อยกว่า 2 ใบพัด และไม่เกิน 8 ใบพัด เพื่อให้แรงดูดคงที่ตลอดเวล
     -  ตัวเรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อหรือทองเหลืองหรือโลหะเหนียวทนต่อการกัดกร่อนของวัสดุของเหลวทุกชนิด  
     -  มีสมรรถนะในการดูดอากาศ (Free Air Capacity) ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.เมตร/ชม.
     -  ขนาดท่อระบุเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  6  นิ้ว

     -  ปั๊มดูดสิ่งโสโครกโคลนเลนสามารถสร้างแรงดูดทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องปิดท่อทางดูดเพื่อสร้างสุญญากาศ  หรือหยุดการทำงานชั่วขณะ
     -  มีอุปกรณ์เก็บเสียง สามารถปฏิบัติงานในที่ชุมชนไม่เกิดเสียงรบกวนในขณะปฏิบัติงาน
     -  เป็นผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน ISO แนบรูปแบบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารมาแสดง
             
12. ระบบส่งถ่ายกำลัง (TRANSMISSION)     

     -  ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยตัดต่อกำลังจากเพลากลาง (Integral Power Take-off)
     -  มีระบบเร่งเครื่องยนต์ให้มีความเร็วรอบเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
                  
13. ชุดถังบรรจุน้ำสะอาดสำหรับฉีดล้าง
     -  ชุดถังบรรจุน้ำสะอาดมีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า  4,000  ลิตร ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม(Stainless Steel) หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
     -  มีท่อทางส่งน้ำเข้าถังติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
                   
14. ระบบปั๊มฉีดล้างทำความสะอาด

     -  ปั๊มฉีดล้างทำความสะอาดเป็นระบบแรงดันสูงแบบลูกสูบ (PISTON PUMP)
     -  สามารถฉีดจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 210 ลิตร/นาที และสามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2,700 ปอนด์/ตารางนิ้ว มีมาตรฐาน IOS แนบเอกสารมาแสดง
     -  มีปั๊มสูบจ่ายเติมน้ำเข้าถังและใช้ในการดูดน้ำ ในขณะปฏิบัติงานในการดูดสิ่งปฏิกูลโคลนเลน ตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง หรือเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกินกำลังขับของเครื่องยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 หรือได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แนบเอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
                  
15. ชุดแขนบูมปั้นจั่นยกของไฮดรอลิคยกท่อดูดฝาท่อระบายน้ำ
     -  ชุดแขนบูมปั้นจั่นยกของไฮดรอลิคยกท่อดูดฝาท่อระบายน้ำและท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  6  นิ้ว  โดยสามารถยกขึ้นลงด้วยกระบอกไฮดรอลิค มีกลไกลกันกระแทกป้องกันการเสียหาย
     -  โครงสร้างชุดแขนบูมเป็นสี่เหลี่ยมแบบซองสไลด์ยืด – เข้าออก ด้วยระบบไฮดรอลิค  และยืดได้ไกลสุดจากจุดฐานบูมได้ไม่น้อยกว่า 4,800 มิลลิเมตร  และคันบูมสามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางได้ซ้าย     – ขวาได้ไม่น้อยกว่า 300 องศา เพื่อสะดวกในการทำงาน
     -   ชุดแขนบูมติดตั้งกระบอกไฮดรอลิค  2  ชุด  ใช้กระบอกไฮดรอลิคมีกลไกลกันกระแทกป้องกันการเสียหายสามารถยกน้ำหนักของชุดแขนบูมปั้นจั่นยกของไฮดรอลิค  พร้อมท่อดูดโคลนและยกฝาท่อระบายน้ำในขณะปฏิบัติงานได้สะดวก .และสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  250  กิโลกรัม  กระบอกไฮดรอลิคชุดฐานบูมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 975 – 2538  แนบเอกสารหลักฐานพร้อมรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซอง
     -  มีทางดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว  อยู่ด้านท้ายสำหรับดูดสิ่งโสโครกบริเวณที่รถเข้าไม่ถึง
 
16. เครื่องม้วนสายฉีดล้างท่อระบายน้ำ
     -  ชุดโลม้วนสาย (HOSE  REEL) ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถม้วนสายยาง  ทนแรงดันสูง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  และมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 ฟุต  ติดตั้งตามความเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานในการปฏิบัติงานดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ
      -  ชุดโลม้วนสาย (HOSE  REEL) ชุดโลม้วนสายสามารถยืดออกจากตัวรถด้านข้างได้ไม่น้อยกว่า 1,000 มม. เพื่อความสะดวกในการฉีดล้างท่อระบายน้ำควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค  จะต้องติดตั้งให้สายยืดและหดสายได้  และมีมาตรวัดความยาวของสายยางที่ยืดออกติดตั้งตามความเหมาะสม
      -  ชุดม้วนสายฉีดล้างสำหรับหัวฉีดล้างท่อระบายน้ำ  สามารถม้วนเก็บสายฉีดได้ไม่น้อยกว่า 150 ฟุตและเก็บม้วนสายปล่อยสายด้วยระบบไฮดรอลิค
      -  สายฉีดล้างสำหรับหัวฉีดน้ำล้างท่อเป็นแบบทนแรงดันสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ฟุต  สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 160 บาร์
      -  ชุดโลม้วนสายฉีดทำความสะอาดภายในถังดูดโคลนชำระความสะอาดติดตั้งอยู่ด้านท้ายตามความเหมาะสม
      -  สายฉีดล้างสำหรับปืนฉีดน้ำล้างทำความสะอาดแบบทนแรงดันสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว  ความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 160  บาร์  โดยผลิตจากวัสดุอย่างดี
      -  หัวฉีดล้างท่อมี  2  แบบ
      -  แบบสำหรับใช้งานล้างฉีดทำความสะอาดแบบปกติ
      -  มีปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบมือถือ (Spraying gun) สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า  30 ลิตร/นาทีและสามารถทนแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า  310  บาร์
                  
17. ระบบการยกเทและปิดเปิดฝาท้าย

     -  สามารถยกเทสิ่งโสโครกด้วยกระบอกไฮดรอลิค
     -  สามารถยกเทสิ่งบรรจุที่โสโครกทำมุมไม่น้อยกว่า  55  องศากับแนวระนาบ
     -  สามารถปิดเปิดฝาท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค
                  
18. ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมการทำงาน (
Control Pael)
     -  ระบบขับเคลื่อนอุปกรณ์  ชุดปั๊มดูดสิ่งโสโครก  ชุดปั๊มน้ำฉีดแรงดันสูง  ชุดแขนดูดสิ่งโสโครกและชุดกระบอกไฮดรอลิคยกเทถังบรรจุสิ่งโสโครก ทำงานด้วยการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ โดยชุดเกียร์ (Power Take Off) หรือขับเคลื่อนปั๊มไฮดรอลิคในการขับเคลื่อนตามมาตรฐานผู้ผลิต                 
     -  ระบบควบคุมการทำงานแบ่งตามอุปกรณ์ดังนี้
     -  มีระบบควบคุมป้องกันปั๊มดูดสิ่งโสโครกจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อสิ่งโสโครกเต็มถัง 
     -  มีระบบควบคุมปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง
     -  มีระบบควบคุมแรงดันของน้ำ
     -  มีระบบควบคุมแขนดูด  ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมชุดควบคุมการทำงาน
     -  มีระบบควบคุมการทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกเทและเปิด-ปิดฝาด้านท้ายถังบรรจุสิ่งโสโครก  ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
     -  มีชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบ “Remote Control” สำหรับควบคุมแขนท่อดูดและการทำงานของการดูด
     -  มีระบบ Safety Valve ป้องกันการดูดสิ่งโสโครกล้นถัง
     -  มีแผงควบคุมการทำงานจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อการควบคุมของพนักงาน
     -  มีมาตรวัดแรงดันน้ำมัน
     -  มีมาตรวัดแรงสุญญากาศ
     -  มีสวิทซ์ควบคุมตัดระบบการทำงานในกรณีฉุกเฉิน
     -  มีระบบควบคุมและป้องกันปั๊มน้ำกรณีน้ำในถังต่ำกว่ากำหนดระบบจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
         
19. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
     -  เป็นสัญญาณไฟชนิดแบบแผงยาวขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. สูงไม่เกิน 20 ซม.  ฐานรองรับทำด้วยอลูมิเนียมฉีด  เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอนเนตสีแดง  มีชุดจานฉายพร้อมหลอดฮาโลเจน  ขับด้วยมอเตอร์โดยอิสระ  จำนวนไม่น้อยกว่า  4  ชุด และมีไฟกระพริบ 2  ดวง มีแผ่นสะท้อนแสงแบ่งเป็นช่องไม่น้อยกว่า  8  ช่อง แบบมัลติลีแฟล็กเตอร์มีแผง  Diamond  ความเข้มของแสงทั้งด้านหน้าและหลังรวมไม่น้อยกว่า  950  FPM  มีชุดลำโพง  โมโครโฟน  และเครื่องขยาย  เสียงไซเรนแบบอิเล็กทรอนิคไม่น้อยกว่า  5  เสียง กำลังไม่น้อยกว่า 220 วัตต์  จำนวน 1 ชุด  สัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องไซเรนเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001
         
20. ไฟสัญญาณฉุกเฉินป้องกันอุบัติเหตุเตือนขณะปฏิบัติงาน

    -  เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงาน ใช้หลอด LED SUPPER BRIGHT  สีขาวแสงออกสีเหลืองมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,100 ดวง  ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรเดียวกันมีลักษณะเป็นลูกศร  ฝาดวงไฟลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาด 85 x 130 mm. ข้างในใช้หลอด LED 70 หลอด จำนวน 16  โคม สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ 12 หรือ 24 VDC กินกระแสไฟ 106 Amp ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอลใช้หน่วยความจำแบบระบบคอมพิวเตอร์   เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการยอมรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
 
21. -  หัวฉีดล้างท่อชนิด 15 องศา                                                                  จำนวน  1   หัว
       -  หัวฉีดล้างท่อชนิด 35 องศา                                                                  จำนวน  1   หัว
       -  ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมสาย                                                                  จำนวน  1   ชุด
       -  สปอร์ตไลท์พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 25 ฟุต                                         จำนวน  1   ชุด
       -  ท่อต่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 7 ฟุต                        จำนวน  1   ท่อน
       -  ท่อต่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 7 ฟุต                        จำนวน  1   ท่อน
       -  ท่อต่ออลูมิเนียม ชนิดเจาะรูได้ให้อากาศเข้าได้                                      จำนวน  1   ท่อน
       -  ระบบควบคุมการทำงานของคันบูมพร้อมสายยาว 25 ฟุต                        จำนวน  1  ชุด
       -  เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องเหล็ก                                                        จำนวน  1  ชุด
       -  ค้อนขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ปอนด์                                                            จำนวน  1  เต้า
       -  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน                                                                         จำนวน  2  ดวง
       -  ท่อยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต                     จำนวน  1  ชุด
       -  ท่อยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 15 ฟุต                   จำนวน  1  ชุด
       -  แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม ขนาดมาตรฐานของตัวรถ                               จำนวน  1  ชุด
       -  บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม                                                                           จำนวน  1  ชุด
       -  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ                                                                             จำนวน  1  ชุด
       -  คู่มือการรับบริการ                                                                                    จำนวน  1  ชุด
       -  คู่มือการใช้รถและอุปกรณ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยคู่มือการ                                  
          บำรุงรักษา,คู่มือการซ่อม,คู่มือการสั่งอะไหล่                                             จำนวน  1  ชุด                                                                                               
       -  ที่อัดจาระบี                                                                                               จำนวน  1  ชุด
       -  ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 10 มม. ถึง 32 มม.            จำนวน  1  ชุด                                              
       -  ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 10 มม. ถึง 32 มม.        จำนวน  1  ชุด
       -  ชุดประแจแหวนสำหรับใช้สำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 10 มม. ถึง 32 มม. จำนวน 1 ชุด                           

22. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
       -  การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีพื้นจับสแตนเลสก่อนแล้วจึงพ่นสีจริงชนิดโพลี่  ยูรีเทน ไม่น้อยกว่า  2  ชั้น ตามหน่วยงานราชการเท่านั้น
       -  พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย  2  ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า – หลัง ด้วยสีบอดี๊ซู๊ต เท็คโค๊ดหรือเทียบเท่า
       -  ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่ละหน่วยงานราชการกำหนด
               
23. เงื่อนไขและการรับประกัน

       -  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานรูปแบบพิมพ์เขียนของรถดูดสิ่งปฏิกูลโคลนเลน ชุดถังดูดโคลน ชุดแขนบูมปั่นจั่นยกของไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค และแคตตาล็อค เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลโคลนเลน สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องไซเรน พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
       -  ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์ชุดกระบอกไฮดรอลิค  ชุดถังดูดสิ่งปฏิกูลโคลนเลน ปั๊มสูบน้ำ ชุดแขนปั่นจั่นยกของไฮดรอลิค  สัญญาณฉุกเฉิน ไฟเครื่องไซเรน พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
       -  ราคาที่เสนอขายต้องรวมค่าภาษีทุกชนิดและจดทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากที่คณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน จะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้
       -  ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นในระดับสูงสุดในวันส่งมอบ
       -  การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน  ISO  ในเขตภาคตะวันออก หรือได้รับมอบอำนาจจากศูนย์บริการหรือโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน  ISO  ในเขตภาคตะวันออก  โดยแนบเอกสารหลักฐานใบรับรองพร้อมใบแต่งตั้งมาแสดง       
       -  โดยหากเกิดการชำรุดตามสัญญาดังกล่าว ทางผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการฝึกอบรมวิธีการใช้และการบำรุงรักษาจนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
       -  กำหนดส่งมอบรถไม่เกิน 240 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
       
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
    
           1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
           2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
           3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
           4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
           5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ  วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
           6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
           7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
           8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                   กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 31 มกราคม 2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3  อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.
 
                   กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.
 
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2556 ถึงวันที่23  มกราคม  2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
 
                                 ประกาศ   ณ    วันที่   14   มกราคม  พ.ศ.  2556
 
                                                       
                                                                   นายตระกูล  สุขกุล
                                                           นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว