เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6
ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
....................................................

                    ตามประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

                   จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 1 โครงการ (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้งหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 940,000.00 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 140,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.96
 
        

ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  2567


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว