เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 269/2563 เรื่อง คณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฏหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
    จังหวัดสระแก้ว ได้ออกประกาศ เรื่อง การห้ามกักตุนสินค้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฎิบัติโดยมีสาระสำคัญคือ 1) ห้ามกักตุนสินค้า 2) ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม 3) ปิดป้ายแสดงราคา ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สายด่วน 1569 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว