เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดตั้งจุดรองรับขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย)

    รายละเอียดข่าว

            เทศบาลเมืองสระแก้ว โดย นายตระกูล  สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดตั้งจุดรองรับขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และ ผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งแสดงวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
            ทั้งนี้ ยังได้จัดตั้งจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) ในบริเวณใกล้เคียงเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว 2.ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาลเมืองสระแก้ว) 3.โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  4.โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดตั้งจุดรองรับขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว