เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนชวนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่ ลดปัญหาการจัดการขยะ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว
เชิญชวนชวนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่ ลดปัญหาการจัดการขยะ
                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะเห็นได้ว่า ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยมีมากขึ้น นั่นหมายถึงในแต่ละวันปริมาณขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมีจำนวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งหน้ากากอนามัยจัดได้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ เนื่องจากปนเปื้อนด้วยเสมหะ น้ำลาย น้ำมูกของบุคคลผู้ใช้ และอาจยังปนเปื้อนเชื้อโรคจากบุคคลที่ป่วยหรือผู้เป็นพาหะนำโรคได้
ปริมาณขยะหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมากจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง เพราะนอกจากหน้ากากอนามัย ยังมีองค์ประกอบที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก รวมไปถึงลวดสำหรับปรับให้เข้ากับโครงจมูกก็ทำมาจากแผ่นพลาสติกขนาดเล็ก หรือลวดโลหะอลูมิเนียม
                    เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล (นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว) จึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชน รวมทั้งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้พี่น้องประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่เพื่อจะได้นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดต้นตอการแพร่กระจายเชื้อโรคในวงกว้าง
สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรมีถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะเฉพาะสำหรับแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และควรมีฝาปิดถังขยะอย่างมิดชิด โดยการกำจัดขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้อง ควรมีการเก็บขนอย่างมิดชิด และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ
                    โดยวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว อย่างถูกวิธีและปลอดภัย  ดังนี้
                   1. ถอดหน้ากากอนามัยออกด้วยการจับที่เชือกคล้องหู
                   2. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งตามยาว
                   3. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งอีกครั้ง
                   4. พับครึ่งอีกครั้งให้เชือกคล้องหูทบกัน
                   5. ใช้เชือกคล้องหูรัดมัดให้แน่น
                   6. แยกทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะเฉพาะอย่างมิดชิด
                    *** ในกรณีที่ไม่มีถังขยะติดเชื้อ (ถังขยะสีแดง) ให้นำหน้ากากอนามัยใช้แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว ให้นำใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด พร้อมเขียนหน้าถุงขยะ                “หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายของหน้ากาอนามัยใช้แล้ว และป้องกันการกระจายขณะเก็บขนขยะมูลฝอย
                   7. อย่าลืม ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
                   เราทุกคน ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยให้น้อยลงได้ ด้วยการใช้ให้เหมาะสม เช่น ใช้เมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น อยู่ในพื้นที่แออัด หรือใช้รถขนส่งสาธารณะ และที่สำคัญในภาวะที่เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เราสามารถใช้หน้ากากทางเลือก อย่างเช่น หน้ากากผ้าซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในการป้องกันตัวเอง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งลงได้ แต่ในการใช้ซ้ำหน้ากากผ้าจะต้องมีการซักให้สะอาด และอาจนำไปต้ม ก่อนตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนนำกลับมาใช้อีก (Reuse)
                            
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองสระแก้ว


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนชวนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่ ลดปัญหาการจัดการขยะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว