เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 8 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
....................................................................
 
          ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเผยแพร่แผนการขัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น
      
          เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 8 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว