เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน
.................................................
                  
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน โดย บริษัท วีเอส.ดีฟท์ จำกัด เป็นผู้ขาย ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ E2/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 วงเงินในสัญญาจำนวนเงิน 3,380,000 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ได้ขอส่งมอบรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า 240 แรงม้า ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8JJ1A-JJT พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถสีเขียว หมายเลขเครื่องยนต์ J08EWJH54982 หมายเลขตัวรถ MNKFG8JJ1XHX10817
  
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว