เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุก
ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
....................................................
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   ปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน 80-9584 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.สุรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 406,900.00 บาท (สี่แสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                     
 
        
ประกาศ ณ วันที่  11  มกราคม  2561


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว