กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/plan

 
 
 


ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองฯ ครั้งที่ 1/2564


(8 พ.ย.64)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ในการกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-08
2021-08-05
2021-08-03
2021-08-03
2020-03-12
2020-03-10
2020-03-03
2019-10-22