เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ


เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๕๕  อย่างสวยงาม   ในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  จัดให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี  มีผู้สมัครเข้าทำการแข่งขันจำนวนมาก  และทำการคัดเลือกเหลือเพียงผู้มีพลังเสียงที่ดี ท่วงทำนอง  จังหวะที่ถูกต้อง ประกอบกับลีลาท่าทางของนักร้องที่สามารถชนะใจกรรมการเพียง ๓ ท่านเท่านั้น 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
รางวัลชนะเลิศได้แก่  นางสาวทิพย์วรรณ  ฆ้องชะฏา  จากชุมชนเมืองย่อยที่  ๑๖  ตลาดสระแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่  นายทม  สิงห์แก้ว  จากชุมชนเมืองย่อยที่  ๗  ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่  นายสาธิต  เต็งจังหรีด  จากชุมชนเมืองย่อยที่  ๙  บ้านหลังสุขศาลาุ 
และในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  การประกวดกระทงประเภทสวยงาม  และความคิดสร้างสรรค์ 
ประเภทสวยงาม 
รางวัลชนะเลิศได้แก่  ชุมชนเมืองย่อยที่  ๙  บ้านหลังสุขศาลา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่  ชุมชนเมืองย่อยที่  ๑     บ้านคำเจริญ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่  ชุมชนเมืองย่อยที่  ๑๐  หลังวัดสระแก้ว 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
รางวัลชนะเลิศได้แก่ชุมชนเมืองย่อยที่  ๕  บ้านเนินสมบูรณ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่  ชุมชนเมืองย่อยที่  ๘  เนินกลอย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่  ชุมชนเมืองย่อยที่  ๑๒  บ้านคลองจาน 
การประกวดนางนพมาศ 
รางวัลชนะเลิศได้แก่ น.ส. ภาวิณี  กรวดกลาง ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๐ บ้านเนินรัตนะ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.ธัญรส ภูพานเพชร ชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ บ้านใหม่คลองปูน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ น.ส.จีรดาพัชญ์  หงส์ตระกูลชัย
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04